Menu
Welkom

 

U bent ingelogd op de website van Stichting Brevoordt. Per 1 oktober 2014 heeft een achttal schoolbesturen in de Oost Achterhoek een centrale dienst ingericht met als doelstelling het opzetten van een bovenschoolse, gezamenlijke Onderwijs Expertise Groep.
Deze groep bestaat uit verschillende disciplines. 
Een aantal begeleiders (waaronder de ambulant begeleiders van het speciaal onderwijs) en orthopedagogen zwerven vanuit een centrale locatie uit over de aangesloten scholen en ondersteunen op leerling-, groeps- en schoolniveau.
Op deze site vindt u relevantie informatie over de opzet, inrichting en activiteiten van de St. Brevoordt.
Het centrale plan dat de activiteiten jaarlijks stuurt is het Jaarplan St. Brevoordt (zie Beleid).


 

bezoekadres:
Stichting Brevoordt    
Morsestraat 21a
7101 JA Winterswijk
Telefoon: 0543-512593
Email:
info@brevoordt.nl
postadres:
Stichting Brevoordt
Postbus 391
7100 AJ Winterswijk

 

 

 

Vragen / opmerkingen over de website: 
webredactie@brevoordt.nl