Menu
Bijeenkomsten SWV

Binnen St. Brevoordt worden jaarlijks bijeenkomsten gepland, o.a.
-3 bijeenkomsten voor directeuren en intern begeleiders
-4 kwaliteitskringen rondom het thema Plusklas

Zie hiervoor ook de jaarkalender van de stichting (beleid: jaarplanning).

Agenda's en notulen zijn te vinden op het intranet-deel van deze website.